maya

maya
1.
is. <fars.>
1. Bəzi qidalarda qıcqırma əmələ gətirən maddə. Xəmir mayası. Pendir mayası. Maya vurmaq – bax mayalamaq 1-ci mənada. Qatığa maya vurmaq.
2. biol. Rüşeym, döl. Mayası pisdir. // məc. Əsas, əsil kök. Bu torpaqdır varlığımın mayası; Bu torpaqda alın təri tökmüşəm. S. Rüst.. İlham bulaqları quruyacaqdır; Hər kimin deyilsə mayası eldən. O. S..
3. Bəzi xəstəliklərə qarşı peyvənd (aşı) maddəsi. Difterit mayası. – Əgər uşağa vaxtkən çiçək mayasını döysən, dəxi o uşaq çiçək naxoşluğu tutmaz. C. M..
4. məc. Mövzu, obyekt mənasında. İndi uşaqların hansı zavoda göndəriləcəyi də söhbət mayası olmuşdu. Ə. Ə..
5. məc. Səbəb, əsas, kök, səbəbkar. <Rüstəm kişi:> Deyirəm axı, bu qanacaq sizdə olmaz. Deməli, mayası Şərəfdəndir? M. İ.. <Sərvinaz Şahmara:> Bu işlərin bir mayası da sənsən. B. Bayramov.
6. Gəlir əldə etmək üçün bir şeyə qoyulan pul; sərmayə. Dükanın mayası da Molla Cəfərqulunun idi. N. N.. İki-üç ildən sonra maya əldən çıxdı. Ə. H.. // Ticarətə, alverə başlaya bilmək üçün əldə olan məbləğ, pul. Maya qoymaq – pul sərf etmək, pul xərcləmək, pul qoymaq.
7. Ümumiyyətlə, əldə olan pul, sərvət, dövlət. <Tacir> . . əlində olan mayasını işə və istifadəyə buraxa bilmir. M. S. O.. Maya dəyəri (qiyməti) iqtis. – bir malın hazırlanmasına sərf olunan, istehsal vasitələri xərci ilə işçiyə verilən əmək haqqından ibarət istehsal xərcləri. Məhsulun maya qiyməti.
8. mus. Səs qatarlarında orta pərdə. Əmələ gələn səs qatarlarında orta tetraxordun birinci pərdəsi maya adlanıb, ladda tonika vəzifəsini görür. Ü. H..
2.
is. <fars.>
1. Dişi dəvə. Dəvə, maya, nər, köşək; Lökləyirlər dalbadal. A. S.. Ağ mayaların üstündə oturub, yayxanayayxana gedən qoca qarıların qucağında camış balağı, çəpiş, yaxud it küçüyü gözə dəyirdi. Ə. Vəl.. Bürüyür ətrafı zınqırov səsi; Ağca mayaların nərildəməsi. M. R.. // Ana göyərçin. Mayanı uçurtmaq. Maya yumurta üstündə oturub.
2. məc. dan. Ağ, dolğun, gözəşirin qadın haqqında (bəzən «kimi» qoşması ilə). Maya kimi gəlin. – Burdan bir maya getdi; Sallandı, çaya getdi; Yolunda cəfa çəkdim; Əməyim zaya getdi. (Bayatı).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • maya — maya …   Dictionnaire des rimes

 • Maya — Maya …   Deutsch Wörterbuch

 • MAYA — Qualifiés de «Grecs du Nouveau Monde» par un anthropologiste moderne, les Maya atteignirent, bien longtemps avant la découverte de l’Amérique, un niveau intellectuel et artistique des plus remarquables. Cependant, les conquistadores du XVIe… …   Encyclopédie Universelle

 • Maya — may refer to: Contents 1 Peoples, languages, numerical systems 2 Religion and mythology 3 Historical person …   Wikipedia

 • Maya — У этого термина существуют и другие значения, см. Майя. Maya Тип Редактор трёхмерной графики Разработчик Autodesk …   Википедия

 • Maya — puede referirse a: Contenido 1 Ciencias sociales 2 Literatura 3 Personas 4 Lugares geográficos …   Wikipedia Español

 • Māya — Maya ist ein weiblicher Vorname. Herkunft und Bedeutung Im Altjapanischen bedeutet der Mädchenvorname Māya soviel wie Goldene Locke . In der Kokugaku wurde dieser Name wiederentdeckt und erfreut sich seitdem steigender Beliebtheit. Als arabischer …   Deutsch Wikipedia

 • Mâyâ — (Sanskrit माया), a plusieurs sens dans les religions indiennes. Mâyâ est la déité principale qui crée, perpétue et régit l illusion de la dualité dans l univers phénoménal. Pour les mystiques indiens, cette manifestation est réelle, mais c est… …   Wikipédia en Français

 • maya — MÁYA s.m., adj. invar. 1. s.m. Nume al unei vechi populaţii indiene din America Centrală. ♦ Limba indiană americană vorbită de această populaţie. 2. adj. invar. Care aparţine populaţiei maya (1), care se referă la această populaţie. – Din fr., sp …   Dicționar Român

 • Māyā — (bouddhisme) Le rêve de Māyā ; art du Gandhara La reine Māyā, encore appelée Māyādevī (devī : « déesse », titre honorifique des reines) ou Mahāmāyā (mahā : « grande »), est la première épouse du roi Shuddhodana… …   Wikipédia en Français

 • MAYA-II — (Molecular Array of YES and AND logic gates) is a DNA computer, developed by scientists at Columbia University and the University of New Mexico.Replacing the normally silicon based circuits, this chip has DNA strands to form the circuit. It is… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”